ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Δ. ΧΩΡΑΦΑ» ΕΤΟΥΣ 2020

Το Ίδρυμα «Δ. Χωραφά» θα χορηγήσει για το έτος 2020 δύο βραβεία ύψους $5.000 το καθένα σε υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες του ΕΜΠ με ώριμο, πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο στις εξής θεματικές περιοχές:

 • Life Sciences & Medicine
 • Physics
 • Chemistry (including nanotechnology)
 • Mathematics
 • Informatics/Computer Science
 • Engineering of Finance & Risk Management.

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • να έχουν ηλικία μέχρι 32 ετών (ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01 Ιουνίου 1988 και μετά),
 • να μην έχουν λάβει το εν λόγω βραβείο στο παρελθόν και
 • να έχουν ολοκληρώσει τη διατριβή τους από 1ης Ιουνίου 2019 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη Γραμματεία της Σχολής τους μέχρι τις 10.04.2020 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έγγραφο στην αγγλική γλώσσα (σε μορφή PDF, μικρότερο από 20ΜΒ) που θα περιλαμβάνει με τη σειρά που αναγράφονται:
 • Μία συνοδευτική σελίδα με:
 1. Πλήρες ονοματεπώνυμο υποψηφίου (επίθετο, όνομα)
 2. Φύλο
 3. Τίτλος (Μr./Ms./Dr.)
 4. Διεύθυνση κατοικίας
 5. Ημερομηνία γέννησης (HH/MM/EEEE)
 6. Τίτλο διδακτορικής διατριβής
 7. Ημερομηνία απόκτησης διδακτορικού ή εκτιμώμενης ολοκλήρωσής του (MM/EEEE)
 8. Θεματική περιοχή
 9. Φωτογραφία διαβατηρίου
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης εάν υπάρχει)
 • Λίστα με τις δημοσιεύσεις

α) μόνο εργασίες στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο πρώτος συγγραφέας

β) οι εργασίες θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί ή να βρίσκονται σε διαδικασία δημοσίευσης ή τουλάχιστον να έχουν γίνει αποδεκτές για δημοσίευση σε περιοδικά μετά από κρίση

 • Μονοσέλιδη περίληψη του ερευνητικού έργου του υποψηφίου
 • Μονοσέλιδο σημείωμα του υποψηφίου για το πώς το ερευνητικό του έργο συνεισφέρει στην ανθρωπότητα
 • Συστατική επιστολή (1) από τον επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής με την προσφώνηση “Dear members of the Board”
 • Συστατική επιστολή (2) με την προσφώνηση “Dear members of the Board”
 • Μέχρι πέντε επιλεγμένες περιλήψεις δημοσιεύσεων (όχι μεγαλύτερες της μισής σελίδας)
 1. Έγγραφο στην ελληνική γλώσσα (σε μορφή PDF) που θα περιλαμβάνει:
 • Ονοματεπώνυμο στα ελληνικά
 • Τίτλο και περίληψη της διατριβής
 • Αναφορές (citations) στις δημοσιεύσεις που έχουν συμπεριληφθεί στο αγγλικό κείμενο.

Τα ανωτέρω έγγραφα θα κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή, κατόπιν συνεννόησης με την εκάστοτε Γραμματεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.weizmann.ac.il/feinberg/about/dimitris-n-chorafas-prize/about-foundation-and-prize.