ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 13ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ Δ/ΝΤΗ ΣΤΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ γαιο-ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Σύμφωνα με το πρακτικό εκλογής της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Ορυκτολογικού Μουσείου γαιο-ΟΡΑΜΑ της Σχολής, που μου κατατέθηκε, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή Διευθυντή στο Ορυκτολογικό Μουσείο της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, η οποία διεξήχθη στις 13-1-2020, έχουν ως εξής:

 

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων:    32
Συνολικός αριθμός ψηφισάντων:         29
Συνολικός αριθμός ψηφοδελτίων:       29
Έγκυρα: 29,    Άκυρα: 0,   Λευκά: 0
Ονοματεπώνυμο υποψηφίου Ψήφοι
Περράκη Μαρία     24
Χατζηθεοδωρίδης Ηλίας       5

 Ο Κοσμήτορας της Σχολής

 Δ. Καλιαμπάκος

 Καθηγητής