ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων των διπλωματικών εργασιών της Σχολής, περιόδου Φεβρουαρίου 2020 τροποποιούνται ως εξής:

  • Λήξη προθεσμίας παράδοσης Διπλωματικών Εργασιών στις 10.02.2020.
  • Λήξη προθεσμίας κατάθεσης του εγγράφου αποδοχής των Διπλωματικών Εργασιών στη Γραμματεία της Σχολής στις 17.02.2020.
  • Προφορικές Εξετάσεις Διπλωματικών εργασιών από 03.03.2020 έως 16.03.2020.
  • Κατάθεση βαθμολογίας στις 20.03.2020