Ενημερωτική συνάντηση για τις κατευθύνσεις του 8ου εξαμήνου

Δευτέρα 17.02.2020 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών του 7ου εξαμήνου, όσον αφορά στις κατευθύνσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής που πρόκειται να επιλέξουν.

Η Ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο 02 της Σχολής και ώρα 13:00.