ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι κάτωθι αλλαγές αφορούν στα μαθήματα του 2ου εξαμήνου σπουδών, κατά τη διάρκεια μόνο της πρώτης εβδομάδα διδασκαλίας:

  • Μαθηματικά ΙΙ: Η έναρξη θα γίνει την Παρασκευή  21/02/2020 ώρα 8:45-10:30 στο Αμφ.01 του κτ. Μεταλλειολόγων
  • Τεχνικές Σχεδιάσεις Μηχανολογικό Σχέδιο CAD: Θα πραγματοποιηθεί εισαγωγικό μάθημα σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, τη Δευτέρα 17/02/2020 ώρα 10:45-12:30 στο αμφιθέατρο 01 του κτ. Μεταλλειολόγων και για τα δύο τμήματα.
  • Γεωλογία ΙΙ: Θα πραγματοποιηθεί εισαγωγικό μάθημα του Εργαστηρίου  σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, την Τρίτη 18/02/2020 ώρα 12:45-14:30 στο αμφιθέατρο 01 του κτ. Μεταλλειολόγων και για τα δύο τμήματα.