ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Oι εγγραφές των εαρινών εξαμήνων 2ου, 4ου, 6ου, 8ου και 10ου για το ακαδ. έτος 2019-20 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 17.02.2020 έως 06.03.2020  και η διδασκαλία των μαθημάτων θα αρχίσει στις 17.02.2020

Όσοι φοιτητές έχουν περατώσει την κανονική διάρκεια σπουδών (με κωδικό mm14…. 13… 12…και παλαιότερο) και συμμετέχουν στην επιπλέον εξεταστική των εαρινών μαθημάτων που διεξάγεται παράλληλα με την έναρξη των μαθημάτων και εκκρεμούν οι βαθμολογίες, μπορούν να δηλώνουν κανονικά τα μαθήματα και όταν περαστούν οι βαθμολογίες στο σύστημα, εάν υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός θα διαγραφεί η δήλωση από το σύστημα αυτόματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή των ανωτέρω φοιτητών του 10ου εξαμήνου και η δήλωση των μαθημάτων  που έγινε νωρίτερα ήταν προσωρινή και χρησιμοποιήθηκε μόνο για να συμπεριληφθούν οι φοιτητές στα δελτία βαθμολογίας της επιπλέον εξεταστικής που ακολουθεί. Επομένως θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να υποβάλλουν εκ νέου ηλεκτρονική εγγραφή.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου στη δήλωση των μαθημάτων της κατεύθυνσης. Να συμβουλευτούν  τον οδηγό σπουδών για τα μαθήματα που θα επιλέξουν στο 9ο εξάμηνο το επόμενο ακαδ.έτος έτσι ώστε να πληρούν τους κανόνες του προγράμματος σπουδών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • η δήλωση του 8ου εξαμήνου θα πρέπει να περιλαμβάνει 6 μαθήματα συνολικά μαζί με την Πρακτική Άσκηση ΙΙ.
  • Τουλάχιστον 2 μαθήματα της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν.
  • Όσον αφορά τις άλλες κατευθύνσεις και τη δεξαμενή όχι πάνω από τρία μαθήματα (αθροιστικά 8ο και 9ο εξάμηνο).

Όσοι επιλέξουν τις κατευθύνσεις «Μεταλλευτική Τεχνολογία» και «Γεωτεχνολογία» υπάρχει και ένας επιπλέον κανόνας που αφορά τα κοινά μαθήματα, για τον οποίο καλό θα ήταν να συμβουλευτούν τη Γραμματεία της Σχολής.