Διευκρινήσεις που αφορούν στη δήλωση μαθημάτων του 8ου εξαμήνου

Eνημερώνουμε τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου που θα επιλέξουν τις κατευθύνσεις «Μεταλλευτική Τεχνολογία» και «Γεωτεχνολογία»  ότι ο περιορισμός που αναφέρεται στο Ωριαίο πρόγραμμα σπουδών  και αφορά στην υποχρέωση των φοιτητών  για την επιλογή των έξι (6) μαθημάτων να περιλάβουν και τέσσερα (4) κατ΄ελάχιστον κοινά  μαθήματα των δύο κατευθύνσεων παύει να ισχύει.