ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 8ΟΥ ΕΞΑΜ. “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ”

Οι σπουδαστές που θα δηλώσουν το εργαστηριακό μάθημα του 8ου εξαμ. “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ” παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη του μαθήματος κ. Χαλικιά.