ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 28-01-2020) αποφάσισε:

Download (PDF, 192KB)