ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΦΑΣΕΩΝ” ΤΟΥ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Παρακαλούνται οι σπουδαστές/σπουδάστριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα ‘Μετασχηματισμοί Φάσεων’ του 8ου εξαμήνου, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω αποστολής του ονοματεπώνυμου τους και της διεύθυνσης email τους,  μέχρι και την Παρασκευή 28/02/2020, στην ακόλουθη διεύθυνση email:  bbm19898@gmail.com