ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΩΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 8ΟΥ ΕΞΑΜ. “ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ”

Την Παρασκευή 28/2/2020, το μάθημα του 8ου εξαμ. «ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» θα μετατεθεί κατά 2 ώρες και θα διεξαχθεί κατά τις ώρες 11:45-14:30 στην αίθουσα 204.