ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ERASMUS+” 2020-2021 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (λήξη κινητικότητας 30/09/2021), ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαΐου 2020. Ελάχιστη επιλέξιμη διάρκεια της κινητικότητας: 3 μήνες.

Download (PDF, 560KB)