Πρόγραμμα Υποτροφιών εσθονικού ιδρύματος “Archimedes”

Ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών του Εσθονικού Ιδρύματος Υποτροφιών Archimedes

(http://archimedes.ee/ensihtasutus/about-us/)  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Download (PDF, 485KB)

Download (PDF, 251KB)


Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών: