ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “Δ. ΧΩΡΑΦΑ”, ΕΤΟΥΣ 2020

Κατόπιν ενημέρωσης από το Weizmann Institute of Science ότι, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, χορηγείται παράταση των δικαιολογητικών για τα βραβεία Χωραφά έτους 2020, ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για τα εν λόγω βραβεία μέχρι και τις 15.05.2020.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ίδρυμα «Δ. Χωραφά» θα χορηγήσει για το έτος 2020 δύο βραβεία ύψους $5.000 το καθένα σε υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες του ΕΜΠ με ώριμο, πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο στις εξής θεματικές περιοχές:

 • Life Sciences & Medicine
 • Physics
 • Chemistry (including nanotechnology)
 • Mathematics
 • Informatics/Computer Science
 • Engineering of Finance & Risk Management.

 

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • να έχουν ηλικία μέχρι 32 ετών (ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01 Ιουνίου 1988 και μετά),
 • να μην έχουν λάβει το εν λόγω βραβείο στο παρελθόν και
 • να έχουν ολοκληρώσει τη διατριβή τους από 1ης Ιουνίου 2019 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

 

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, στο email balabani@central.ntua.gr, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Έγγραφο στην αγγλική γλώσσα (σε μορφή PDF, μικρότερο από 20ΜΒ) που θα περιλαμβάνει με τη σειρά που αναγράφονται:
 • Μία συνοδευτική σελίδα με:
 1. Πλήρες ονοματεπώνυμο υποψηφίου (επίθετο, όνομα)
 2. Φύλο
 3. Τίτλος (Μr./Ms./Dr.)
 4. Διεύθυνση κατοικίας
 5. Ημερομηνία γέννησης (HH/MM/EEEE)
 6. Τίτλο διδακτορικής διατριβής
 7. Ημερομηνία απόκτησης διδακτορικού ή εκτιμώμενης ολοκλήρωσής του (MM/EEEE)
 8. Θεματική περιοχή
 9. Φωτογραφία διαβατηρίου
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης εάν υπάρχει)
 • Λίστα με τις δημοσιεύσεις

α) μόνο εργασίες στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο πρώτος συγγραφέας

β) οι εργασίες θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί ή να βρίσκονται σε διαδικασία δημοσίευσης ή τουλάχιστον να έχουν γίνει αποδεκτές για δημοσίευση σε περιοδικά μετά από κρίση

 • Μονοσέλιδη περίληψη του ερευνητικού έργου του υποψηφίου
 • Μονοσέλιδο σημείωμα του υποψηφίου για το πώς το ερευνητικό του έργο συνεισφέρει στην ανθρωπότητα
 • Συστατική επιστολή (1) από τον επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής με την προσφώνηση “Dear members of the Board”
 • Συστατική επιστολή (2) με την προσφώνηση “Dear members of the Board”
 • Μέχρι πέντε επιλεγμένες περιλήψεις δημοσιεύσεων (όχι μεγαλύτερες της μισής σελίδας)
 1. Έγγραφο στην ελληνική γλώσσα (σε μορφή PDF) που θα περιλαμβάνει:
 • Ονοματεπώνυμο στα ελληνικά
 • Τίτλο και περίληψη της διατριβής
 • Αναφορές (citations) στις δημοσιεύσεις που έχουν συμπεριληφθεί στο αγγλικό κείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε:

α) να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, τηλ. 210 7721951, balabani@central.ntua.gr ή

β) να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.weizmann.ac.il/feinberg/about/dimitris-n-chorafas-prize/about-foundation-and-prize.