Βήματα για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ 2020

Οι σπουδαστές θα πρέπει:

  • Να επισκεφτούν το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr) και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ως προπτυχιακοί φοιτητές.
  • Να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής (έντυπα) (http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=186) και να συμληρώσουν το αρχείο «Συμπλήρωση Προσωπικών Στοιχείων» το οποίο και να αποστείλουν στο email: praktiki@metal.ntua.gr έως το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2020. Το αρχείο αυτό θα σταλλεί από τη Σχολή στον φορεά υποδοχής μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής των θέσεων. Όσοι έχουν προσωπική θέση παρακαλούνται να φροντίσουν οι ίδιοι για την αποστολή του αρχείου στον φορέα υποδοχής.
  • Να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης του Ε.Μ.Π. (http://praktiki.ntua.gr/site/schools.html) και να κατεβάσουν το αρχείο της Σύμβασης που αντιστοιχεί στη Σχολή (Λήψη Σύμβασης). Να συμπληρώσουν στο αρχείο τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά και να το αποστείλουν στο email: praktiki@metal.ntua.gr έως το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2020 για να προωθηθεί στις αντίστοιχες εταιρείες υποδοχής. Όσοι έχουν προσωπική θέση παρακαλούνται να φροντίσουν οι ίδιοι για την αποστολή του αρχείου στον φορέα υποδοχής.
  • Να ακολουθήσουν τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί από το Κεντρικό γραφείο πρακτικής για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. (http://praktiki.ntua.gr/site/pdf/announcements/instructions.pdf)
  • Να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ (http://praktiki.ntua.gr) και της Σχολής (http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=89) για θέματα σχετικά με την πρακτική άσκηση.
  • Όσοι χρειάζονται αποζημίωση διαμονής παρακαλούνται να το αιτηθούν αποστέλλοντας e-mail στο praktiki@metal.ntua.gr έως το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Ιουνίου 2020.
  • Πληροφορίες σχετικά με τα παραστατικά διαμονής και τα παραστατικά οδοιπορικών στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής (οδηγίες) (http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=500)
  • Μέσα σε διάστημα 10 ημερών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πρακτικής της Σχολής ο Πίνακας κατανομής θέσεων (http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=498) και ορισμός επόπτη για κάθε φοιτητή.