Κατάλογος Θέσεων Πρακτικής Άσκησης ΙΙ 2020

Ενημερώνονται οι σπουδαστές που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι 2020, ότι οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.Η συνάντηση με τους σπουδαστές για την διανομή των θέσεων θα πραγματοποιηθεί τη ΠΕΜΠΤΗ 04/06/2020, μέσω Webex τις παρακάτω ώρες:

Κατεύθυνση Ώρα
Μεταλλευτική Τεχνολογία και Γεωτεχνολογία 15.30
Μεταλλουργικές Διεργασίες, Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Περιβαλλοντική Μηχανική & Γεωπεριβάλλον 17.00

Webex Meeting link: https://meetingsemea9.webex.com/meetingsemea9/j.php?MTID=m7fac764749ec36d0c7fa80b818f2c3d8

Meeting number: 163 708 2357
Password: pCN4Fu9TDD2 (72643898 from phones and video systems)
Host key: 946309

Σπουδαστές που ανήκουν είτε οι ίδιοι είτε άτομα του άμεσου περιβάλλοντός τους, στις ευπαθείς ομάδες, πριν την συνάντηση της 4/6/2020 να ενημερώσουν την Επιστημονική Υπεύθυνη της ΠΑ της Σχολής ΜΜΜ Αν. Καθηγήτρια Κ. Αδάμ, η/και τον χειριστή της ΠΑΙΙ Δρ. Α. Κούρτη.

Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ