ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΕ ΕΡΑΝΟ

Με τη συμμετοχή διδασκόντων, εργαζομένων και φοιτητών της Σχολής και με τη συνδρομή των συλλόγων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ καταφέραμε και καλύψαμε το υπολειπόμενο ποσό των ιατρικών εξόδων της συναδέλφου στον τομέα καθαριότητας.

Εκ μέρους της Σχολής ευχαριστούμε θερμά όσους συμμετείχαν!