ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020-2023

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α./4-8-2017) και στην Απόφαση του Πρύτανη 40558/2-10-2017 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3646/16.10.2017 τ.Β., σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη πέντε (5) μελών της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, θα διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020, από τις 13:00 έως τις 14:00. Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.

Download (PDF, 277KB)