Για τους φοιτητές που εκπόνησαν Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2020

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές που πραγματοποίησαν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2020  ότι σε συνέχεια του από 19/6/2020 ηλεκτρονικού μηνύματος για την δήλωση του ονόματος σας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από τον Φορέα Υποδοχής, και την σχετική ενημέρωση από το Γραφείο ΠΑ του ΕΜΠ, ότι στα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ για την ολοκλήρωση της Πρακτικής  Άσκησης, περιλαμβάνεται και το έντυπο 3.5 από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (έναρξης και λήξης της Πρακτικής) εκτυπωμένο και με την υπογραφή και σφραγίδα από τον Φορέα Υποδοχής. Το έντυπο παρέχεται από τον Φορεά Υποδοχής ο οποίος έχει κάνει τη δήλωση της Πρακτικής στο σύστημα. Το Γραφείο ΠΑ του ΕΜΠ θα δεχθεί τόσο πρωτότυπα όσο και σκαναρισμένα αρχεία, αρκεί να υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή.

 

Η Επιστημονική Υπεύθυνος της ΠΑ της Σχολής ΜΜΜ
Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Aναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ