ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020-2023

Σύμφωνα με το πρακτικό της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που κατατέθηκε στον Κοσμήτορα της Σχολής, τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή των πέντε (5) μελών ΔΕΠ της Κοσμητείας της Σχολής, η οποία διεξήχθη την 7η Σεπτεμβρίου 2020, έχουν ως εξής:

Download (PDF, 280KB)