3η Ενημερωτική Εκδήλωση για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Στις 18/9/2020 δημοσιεύτηκαν οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συγγραφής ανοικτών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, το οποίο υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ και το Παράρτημα ΣΕΑΒ στο ΕΜΠ, ως συνέχεια του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 έως 13:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημερωτική παρουσίαση του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Αττικής, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας WEBEX, την οποία παρέχει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συνδεθούν για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση μέσω του συνδέσμου: https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=m61eca68085c061a815e9124c13c02889

Meeting number: 165 724 4589

Password: 3fMMEAYjN86

 

Πρόγραμμα:

11.00-11.20: Εισαγωγή – Γενική παρουσίαση του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, Ν. Μήτρου, Καθηγητή ΕΜΠ

11.20-12.00: Αναλυτική παρουσίαση του Έργου από το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου, Δ. Κουή, Επ. Καθηγητή ΠΑΔΑ

12.00-13.00: Ερωτήσεις – Απαντήσεις*

* Στον δικτυακό τόπο του Έργου υπάρχει ήδη ένα αρχείο με Συχνές Ερωτήσεις (αρχείο pdf).

Με εκτίμηση Ν. Μήτρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστ. Υπεύθυνος Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ αποτελεί συνέχεια του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ και υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αφού εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας με οριστική απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης στις 14/04/2020. Τα ανοικτά ηλεκτρονικά συγγράμματα του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ αποτέλεσαν πολύτιμο βιβλιογραφικό βοήθημα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλε-εκπαίδευση) όλων των AEΙ την περίοδο του εγκλεισμού λόγω της COVID-19, ενώ αποτελούν σημαντική πηγή προσβάσιμων συγγραμμάτων για τους εντυπο-ανάπηρους φοιτητές.