Αναστολή λειτουργίας του PC lab

Το Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (PC lab) της Σχολής αναστέλλει τη λειτουργία του έως και 30 Νοεμβρίου 2020 λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό (ΦΕΚ Β’ 4829/02.11.2020)