ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293 (ΦΕΚ30/τΒ/08/01/2021) ΚΥΑ, ορίζεται ότι η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Το πλαίσιο της διενέργειας των εξ αποστάσεως εξετάσεων υπάρχει από τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου, με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι δυο προηγούμενες εξεταστικές. Υπάρχει, επίσης, και μια σχετική εμπειρία.

Οι εξετάσεις αρχίζουν την Τρίτη 19.01.21 και θα έχουν διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων. Στη συνέχεια θα γίνουν οι Επί Πτυχίω εξετάσεις. Παρακαλούνται οι διδάσκοντες να αναρτήσουν άμεσα λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο της διαδικτυακής εξέτασης. Στις οδηγίες αυτές θα πρέπει να προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης (π.χ. νέα εξέταση σε άλλη ημερομηνία) για την περίπτωση αστοχίας της εξεταστικής διαδικασίας (π.χ. απώλεια/ αδυναμία σύνδεσης).

Όσον αφορά στα Εργαστήρια, δεδομένων των ελλείψεων που υπάρχουν ως προς την επιτυχή ολοκλήρωσή τους ή/και τον διαδικτυακό τους χαρακτήρα, και μόνο για το συγκεκριμένο εξάμηνο, δεν μπορεί να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Όμως, όσα εργαστήρια ή ασκήσεις έγιναν μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, σε ποσοστό κατά την κρίση του διδάσκοντα, με τη μορφή της προαιρετικής και θετικής επίδρασης.

Είμαι βέβαιος ότι ως Σχολή θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και αυτή τη φορά, με πνεύμα αλληλλοκατανόησης και συνεργασίας. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι η τελευταία φορά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση.

Συναδελφικά,

Δημήτρης Καλιαμπάκος

Κοσμήτορας ΣΜΜΜ