ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ 19 ΚΑΙ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Οι εξετάσεις χειμερινών εξαμήνων που αναβλήθηκαν στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2021  θα διεξαχθούν ως εξής:

  • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (1ου εξαμ.)

Πέμπτη 28/01/2021 και ώρα 15:00μ.μ.

Εξ αποστάσεως εξέταση

  • Εξαγωγική Μεταλλουργία Ι (5ου εξαμ.)

Παρασκευή 29/01/2021 και ώρα 15:00μ.μ.

Εξ αποστάσεως εξέταση

  • Στοιχεία Μηχανολογίας (7ο εξαμ.)

Δευτέρα 15/02/2021 και ώρα 15:00μ.μ

Εξ αποστάσεως εξέταση

  • Βελτίωση Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών (9ου εξαμ.)

Δευτέρα 15/02/2021 και ώρα 10:00π.μ

Εξ αποστάσεως εξέταση

  • Διαχείριση Ποιότητας – Πιστοποίηση (9ου εξαμ.)

Δευτέρα 15/02/2021 και ώρα 18:00μ.μ

Εξ αποστάσεως εξέταση

Επίσης τα μαθήματα του 9ου εξαμήνου που ακολουθούν θα εξετασθούν μετά από συνεννόηση με τους Διδάσκοντες μέχρι τη λήξη της εξεταστικής περιόδου:

  • Κονιομεταλλουργία
  • Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία
  • Σχεδ.& Τεχνικοοικον. Ανάλυση Μεταλ. Βιομηχανιών