ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ 26, 27 & 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Οι εξετάσεις χειμερινών εξαμήνων που αναβλήθηκαν στις 26, 27 και 28 Ιανουαρίου 2021  θα διεξαχθούν  εξ αποστάσεως ως εξής:

  • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (1ου εξαμ.)

Παρασκευή 12/02/2021 και ώρα 15:00μ.μ.

  • Κοινωνιολογία της Επιστ. και Τεχνολ. (1ου εξαμ.)

Παρασκευή 05/02/2021 και ώρα 18:00μ.μ.

  • Διαχρονική Εξέλιξη της Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας (1ο εξαμ.)

Παρασκευή 05/02/2021 και ώρα 18:00μ.μ.

  • Φιλοσοφία της Τεχνολογίας (1ου εξαμ.)

Παρασκευή 05/02/2021 και ώρα 18:00μ.μ.

  • Οπλισμένο Σκυρόδεμα –Μεταλλικές Κατασκευές (7ου εξαμ.)

Τρίτη 09/02/2021 και ώρα 15:00μ.μ

  • Φυσική Μεταλλουργία Σιδήρου & Χάλυβα (9ο εξάμ.)

Παρασκευή 05/02/2021 και ώρα 11:30π.μ.

  • Διαχείριση Περιβάλλοντος –Νομοθεσία (9ο εξάμ.)

Δευτέρα 08/02/2021 και ώρα 9:30π.μ.

Επίσης το μάθημα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα του 9ου εξαμήνου θα εξετασθεί μετά από συνεννόηση με τον Διδάσκοντα μέχρι τη λήξη της εξεταστικής περιόδου