Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινών Εξαμήνων 2020 – 2021

 

Τα μαθήματα των Εαρινών Εξαμήνων ξεκινούν την Πέμπτη 18/02/2021 σύμφωνα με το συνημμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.Απαραίτητη προυπόθεση για την παρακολούθησή των μαθημάτων είναι η εγγραφή των φοιτητών στις αντίστοιχες σελίδες του mycourses όπου θα ανακοινωθούν και τα τμήματα των Εργαστηρίων.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)