ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021  και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση των φοιτητών του 7ου εξαμήνου , όσον αφορά στις κατευθύνσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής που πρόκειται να επιλέξουν  με την εγγραφή τους στο 8ο εξάμηνο.

Για να παρακολουθήσετε την ενημέρωση θα πρέπει να συνδεθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m55febbba817eff20dc61fb01574dda81