ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Κατάσταση φοιτητών που θα εξεταστούν στη Διπλωματική τους Εργασία κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2021. Στην κατάσταση αυτή αναφέρονται τόσο το μάθημα στο οποίο εκπονήθηκε η Διπλωματική Εργασία όσο και η 3μελής Εξεταστική Επιτροπή. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εντός του διαστήματος 8 με 19/3/2021 μετά από συνεννόηση του Επιβλέποντα Καθηγητή με τον φοιτητή.

Download (PDF, 1.06MB)