ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΜΠ

Υποβολή αιτήσεων εισδοχής φοιτητών παλαιών ετών στις ΝΕΕΜΠ (Προπτυχιακών-Μεταπτυχιακών-Υποψ. Διδακτόρων) από 18/05/2021 έως 18/06/2021.  

Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στο site των Εστιών Ε.Μ.Π.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΕΜΠ

Τηλ. 2104206893