ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Από τη Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 24-05-2021) επελέγησαν οι κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:

  1. Αγγελοπούλου Παναγιώτα
  2. Βλαχογιάννης Ιωάννης
  3. Ζουμπούλης Σταύρος
  4. Μεγαλούδη Ραφαέλλα-Αικατερίνη
  5. Μικέλη Ελένη
  6. Ρηγινιώτη Ισαβέλλα-Σιμώνη
  7. Σιούτας Κων/νος
  8. Σωτηριάδης Παναγιώτης

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 31-05-2021 Αίτηση Εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@metal.ntua.gr

Download (DOC, 27KB)