ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Ενημερώνουμε τους τελειόφοιτους της Σχολής ότι μέχρι 30/07/2021 θα πρέπει να μας αποστείλουν με e-mail τα ακόλουθα:

  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Βεβαίωση κατάθεσης της Δ.Ε. στην κεντρική βιβλιοθήκη (μέσω dspace), οδηγίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.  https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/
  • Βεβαίωση ότι δεν οφείλετε κανένα βιβλίο επίσης από την κεντρική βιβλιοθήκη (αφού στείλετε e-mail στο libloan@central.ntua.gr)
  • και συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση με τα σταθερά σας στοιχεία καθώς
  • και την αίτηση για πιστοποιητικά συμπληρωμένη ( στο σημείο που έχει πιστοποιητικά Διπλωματούχων σημειώνετε αν θέλετε με κατεύθυνση ή χωρίς)
  • Αφού κλείσετε τηλεφωνικά ραντεβού θα πρέπει να προσκομίσετε επιπροσθέτως
  • Έγχρωμη φωτογραφία
  • Πάσο
  • Download (PDF, 171KB)

  • Download (PDF, 190KB)