Ανακοίνωση για την Περιοδεία έτους 2020

Οι φοιτητές του 7ου και 9ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι, παρακαλούνται να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες της εγγραφής τους το αργότερο έως την Παρασκευή 08/10/2021.

Σημειώνεται ότι η ΠΑΙ συνιστά υποχρεωτικό μάθημα του 6ου εξαμήνου της Σχολής και η εκπόνηση της, εφόσον αυτό είναι δυνατόν με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, αποτελεί προ απαίτηση για την κτήση του Διπλώματος της Σχολής.

Κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο γραφείο 2.27 (Σχολή Μ.Μ.Μ., 2ος όροφος), στην κα Κερασοβίτου έως τις 08/10/2021 και ώρες 08.00-13.30.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204, e-mail: praktiki1@metal.ntua.gr ).

 

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Καθηγήτρια  ΕΜΠ

Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ