Κατερίνα Αδάμ

Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση και έλεγχος έργων εκμετάλλευσης και αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.40, 2ος όροφος
+30 210 772-1293
katadam@metal.ntua.gr

 

Σύντομο Βιογραφικό

Κατερίνα Αδάμ, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Μηχανικός Μεταλλείων -Μεταλλουργός Ε.Μ.Π, M.Sc, Ph.D, School of Chemical Engineering and Materials Science, University of Minnesota, USA υπότροφος NSF. Πριν την εκλογή της ως μέλος ΔΕΠ στο ΕΜΠ το 2007,  εργάστηκε ως Ερευνήτρια, Μηχανικός και Διευθυντικό Στέλεχος σε Ερευνητικά Ιδρύματα, στην Μεταλλευτική Βιομηχανία και σε Εταιρεία Συμβούλων Περιβάλλοντος. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα Διαχείρισης Έργου, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΠΥ, Αποκατάστασης Μεταλλείων, Υ&Α και διδάσκει μία σειρά από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τα θέματα αυτά. Έχει συντονίσει/συμμετάσχει σε 50 Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά προγράμματα και έχει ολοκληρώσει ως Εμπειρογνώμονας του UNDP μία σειρά από μελέτες για την αποκατάσταση παλαιών μεταλλευτικών περιοχών στα ΝΔ Βαλκάνια την περίοδο 2011-2014.  Συμμετείχε ως συντονίστρια στη σύνταξη Ελληνικής νομοθεσίας σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης και επιθεώρησης και ως εμπειρογνώμονας στην σύνταξη Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη  διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων. Διετέλεσε αξιολογήτρια Ελληνικών και Ευρωπαϊκών επιδοτούμενων προγραμμάτων, και κριτής σε Επιστημονικά Περιοδικά. Συνέγραψε ή συμμετείχε στην συγγραφή ενενήντα τριών (93) άρθρων που δημοσιεύθηκαν μετά από κρίση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε τόμους πρακτικών συνεδρίων με περισσότερες από 1000 αναφορές, και 100 Τεχνικές, Περιβαλλοντικές Μελέτες και Μελέτες Σκοπιμότητας. Επιμελήθηκε την ελληνική έκδοση του τόμου Health and Safety at Work (Jeremy Stranks), Rossili, Αθήνα 2018.  Στην παρούσα φάση η Δρ. Κ. Αδάμ είναι Συντονίστρια του έργου Εn-Act SDGs, που χρηματοδοτείται από το EIT Raw Materials, και συμμετέχει ως συντονίστρια της Ομάδας του ΕΜΠ στα ακόλουθα ΕΙΤ Εκπαιδευτικά Προγράμματα, TrainESEEv.2, RMsManager, RawMaterials@Schools-ESEE, DIM ESEE-2.  Επίσης, είναι Επιστημονική Σύμβουλος του EIT RawMaterials Hub -Regional Center Greece, στην Ομάδα Εργασίας EIT RM ESEE Education.

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • K. Tsichla, C. Kavalopoulos, K. Adam, “Review and evaluation of the existing European and national legal framework for Occupational Health and Safety, in the extractive industry” SWEMP 2016, Nr. 1, Istanbul, Turkey, October 2016.
 • K. Adam, M. Konstantinopoulou: “Sustainable Development Indicators as a Project Management Tool in the Mineral Resources Development”, Proceedings of the Conference on Mineral Wealth and the Potential for Development: Current Views, Nicosia, Cyprus, November 2014.
 • E. Dimopoulou, K. Tolidis, Y. Orfanoudakis and K. Adam «Spatial multi-criteria decision analysis for site selection of sustainable stone waste disposal», Fresenius Environmental Bulletin, Volume 22 – No 7a. 2013.
 • K. Adam: «Passive mine water treatment at Artana Mine, Kosovo», UNEP & UNDP for ENVSEC, Mojkovac, Montenegro, 2012.
  5. I. Panagopoulos, A. Karayannis, K. Adam, K. Aravossis: “Application of risk management techniques for the remediation of an old mining site in Greece”, Waste Management, Vol. 29, No. 5, 2009.
 • K. Adam: "Solid Wastes Management in Sulphide Mines: form Waste Characterisation to Safe Closure of Disposals Sites" Minerals & Energy Vol 18, No 4, 2003

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • «Αρχές Διοίκησης & Οργάνωση Παραγωγής - Οικονομική των Επιχειρήσεων» (7.1.04.6), Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου, 2007- έως σήμερα, Συνδιδάσκουσα.
 • «Διαχείριση έργου», (7.1.25.9), Μάθημα Δεξαμενής 9ου εξαμήνου, 2007- έως σήμερα, μόνη διδάσκουσα από το 2014, Συντονίστρια μαθήματος
 • «Πρακτική άσκηση Ι», Υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου, Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Ι, Συντονίστρια/Υπεύθυνη Δελτίων Βαθμολογίας 2008- έως σήμερα.
 • «Ασφάλεια - Υγιεινή – Δίκαιο» (7.2.18.7), Υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου, 2009 - έως σήμερα, Συντονίστρια μαθήματος.
 • «Επιχειρησιακή Έρευνα» (2.1.19.6) Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου, 2010- έως σήμερα, Συνδιδάσκουσα.
 • «Πρακτική Άσκηση ΙΙ», Υποχρεωτικό μάθημα 9ου εξαμήνου Επιστημονική Υπεύθυνη, Μάρτιος 2016 έως σήμερα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • «Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στη Μεταλλευτική» (6676), Μάθημα Εξειδίκευσης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γεωπληροφορική», ΕΜΠ. Συνδιδασκαλία 2009 έως σήμερα.
 • «Οργάνωση και Διαχείριση Υπογείων Έργων», Κωδικός 14, Yποχρεωτικό Μάθημα στο ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων ΕΜΠ, 2015- έως σήμερα.
 • Πρόσκληση για Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Μάθημα «Διαχείριση Ορυκτών Πόρων» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση Περιβάλλοντος-Ορυκτοί Πόροι» του Γεωλογικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, Μάιος 2015, εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.