ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Ενημερώνουμε τους τελειόφοιτους της Σχολής ότι μέχρι 25/03/2022 θα πρέπει να μας αποστείλουν με e-mail τα ακόλουθα:

  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Βεβαίωση κατάθεσης της Δ.Ε. στην κεντρική βιβλιοθήκη (μέσω dspace), οδηγίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.  https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/
  • Βεβαίωση ότι δεν οφείλετε κανένα βιβλίο επίσης από την κεντρική βιβλιοθήκη (αφού στείλετε e-mail στο libloan@central.ntua.gr)
  • Συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση που ακολουθεί με τα σταθερά σας στοιχεία
  • Συμπληρωμένη την αίτηση για πιστοποιητικά (στο σημείο που έχει πιστοποιητικά Διπλωματούχων σημειώνετε αν θέλετε με κατεύθυνση ή χωρίς)
  • Έγχρωμη φωτογραφία (σε μέγεθος ταυτότητας, την καταθέτετε στη Γραμματεία της Σχολής)
  • Πάσο (ή δήλωση απώλειας σε αστυνομικό τμήμα)
  • Download (PDF, 171KB)

  • Download (PDF, 190KB)