Έντυπο Αίτησης Πρακτικής για την Πρακτική Άσκηση Ι

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 7ου και 9ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι, ότι στα “ΕΝΤΥΠΑ” έχει αναρτηθεί το αρχείο “αίτηση πρακτικής“. Όσοι επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή πρέπει το εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν τα ζητούμενα στοιχεία να το υπογράψουν και να το αποστείλουν με e-mail στην κα Χρύσα Κυρίτση (kiritsi@central.ntua.gr). Στο πάνω μέρος της αίτησης πρέπει να αναγραφεί η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε την κα Κυρίτση στο 210 7721090. Η διαδικασία αυτή πρέπει ολοκληρωθεί πριν από την αναχώρηση των σπουδαστών.

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Καθηγήτρια ΕΜΠ
Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ