ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Από τη Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 08-11-2021) επελέγησαν οι κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:

  1. Αναστασιάδου Βασιλική
  2. Βλασσοπούλου Αγγελική
  3. Ιωαννίδου Δήμητρα
  4. Κανακάκη Ειρήνη-Μαρία
  5. Καρίνας Αθανάσιος
  6. Κοσκινιώτης Δημοσθένης
  7. Μπαμπίλη Φανή
  8. Σπηλιοπούλου Αικατερίνη

 

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 19-11-2021 Αίτηση Εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@metal.ntua.gr

Download (DOC, 27KB)