ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ Π. ΤΣΟΦΛΙΑ

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου

Πολυτεχνείου εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του εκλεκτού

συναδέλφου Ομότιμου Καθηγητή Παντελή Τσόφλια.

Ο εκλιπών υπήρξε μια σημαντική προσωπικότητα του κλάδου των Γεωλογικών

Επιστημών, με  πολύχρονη ερευνητική και εκπαιδευτική προσφορά. Βοήθησε

ιδιαίτερα στην εξωστρέφεια της Σχολής με σημαντικές συνεργασίες στο

εξωτερικό και στόχο την γεωτεκτονική μελέτη και την χαρτογράφηση της

Ελλάδας.

Ως δείγμα τιμής για την συνολική επιστημονική και κοινωνική προσφορά του

στη Σχολή και στον κλάδο η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του

ΕΜΠ αποφάσισε ομόφωνα:

➢ Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος

συναδέλφου

➢ Να καταθέσει στεφάνι

➢ Να σταλεί το παρόν ψήφισμα για δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο

➢ Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα της Σχολής