ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ” ΕΤΟΥΣ 2021

 Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα χορηγήσει από το κληροδότημα “Χρ. Γκανιώτη – Παπαγεώργη” μία υποτροφία σε φοιτητή του ΕΜΠ που εισήχθη το έτος 2021.

Download (PDF, 294KB)

Οι φοιτητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν την εν λόγω υποτροφία πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο protokollo@central.ntua.gr την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και τις 10.03.2022.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα διεκδίκησης της υποτροφίας.