ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΚΡΗΤΙΚΟΥ” ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Υπενθυμίζεται ότι η υποτροφία αυτή χορηγείται στον φοιτητή/τρια με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των μαθημάτων των “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ” που διδάσκονται κατά το πρώτο έτος σπουδών σε δύο εξεταστικές περιόδους, το οποίο σημαίνει ότι για την εύρεση των δικαιούχων λαμβάνεται η επίδοση των  φοιτητών στο εξάμηνο διδάσκεται το μάθημα και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Download (PDF, 389KB)