ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ»

Oσοι φοιτητές οφείλουν το μάθημα «Υπόγεια Εκμετάλλευση Μεταλλείων» (προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών «Εκμετάλλευση Μεταλλείων Ι» 5ο εξάμηνο) και επιθυμούν να εξεταστούν στο ακαδ.έτος 2021-22, θα πρέπει να το δηλώσουν στη Γραμματεία της Σχολής με email (κωδικό και ονοματεπώνυμο) για να συμπεριληφθούν στο Δελτίο Βαθμολογίας το αργότερο μέχρι 24 Ιανουαρίου 2022. Το μάθημα αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα κορμού του 7ου εξαμήνου σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την ημέρα εξέτασης του μαθήματος.