ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

Όσοι φοιτητές οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα και επιθυμούν να εξεταστούν στο τρέχον ακαδ.έτος 2021-22, θα πρέπει να το δηλώσουν στη Γραμματεία της Σχολής με email (κωδικό και ονοματεπώνυμο) το αργότερο μέχρι 30 Ιανουαρίου 2022 για να συμπεριληφθούν στα Δελτία Βαθμολογίας  και να προγραμματιστούν οι εξετάσεις τους. 

  • κωδ. 7174    ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
  • κωδ. 7052   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ   (Υδρομεταλλουργία)
  • κωδ. 7090  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  • κωδ. 7136    ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ (Γεωδαισία και τοπογραφία μεταλλείων)
  • κωδ. 7211     ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  (Συστήματα φόρτωσης μεταφοράς σε τεχνικά έργα και     μεταλλεία)
  • κωδ. 7171     ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (Τεχνική Γεωλογία ΙΙ)
  • κωδ. 7143     ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Τα ανωτέρω μαθήματα αποτελούσαν επιλογές του 8ου εξαμήνου σύμφωνα με το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών, τα είχαν ήδη διδαχθεί οι φοιτητές και δεν εμφανίζονται στο μεταβατικό 9ο εξάμηνο του νέου προγράμματος σπουδών.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.