ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ PILATES & TOTAL BODY ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ

Σας ενημερώνουμε ότι από 14 Μαρτίου 2022 θα λειτουργήσουν και νέα πρωϊνά τμήματα Pilates και Total Body.