ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΜΠ

Σύμφωνα με απόφαση της 1ης/2022 Συνεδρίασης της Συγκλητικής Επιτροπής Βιβλιοθήκης (19/02/2021), σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής εργασιών στο Dspace (Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ) έχει αλλάξει και πλέον δεν ισχύει η διαδικασία υποβολής εργασιών με CD.
Ως εκ τούτο οι φοιτητές θα πρέπει:
α) Να υποβάλουν ηλεκτρονικά την εργασία τους στην πλατφόρμα https://dspace.lib.ntua.gr όπου δίνεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείου και
β) Να υποβάλουν αίτημα στο dspacentualib@mail.ntua.gr για αποστολή Βεβαίωσης Υποβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ

Τηλ. 2107724017
E-mail: akitta@central.ntua.gr