Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ΔΠΜΣ ΣΚΥΕ ακ. έτους 2022 – 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης υποψηφιότητας για εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα έγγραφα στη “Φόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών“, στην οποία δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τα απαιτούμενα έγγραφα και εναλλακτικούς τρόπους υποβολής.

Προθεσμία Υποβολής: 23/05/22 έως 15/07/22

Download (PDF, 170KB)