ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ UNBOUND PROMETHEUS-ΚΑΒΑΛΑ, 19-23 ΙΟΥΛΙΟΥ 22

Πλήρεις και μερικές υποτροφίες για χαμηλού εισοδήματος με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις Eλληνες φοιτητές είναι διαθέσιμες γιά τό 2022 πρόγραμμα Unbound Prometheus. Το πρόγραμμα υποτροφιών υποστηρίζεται από γενναιόδωρες χορηγείες του Αρχιεπισκόπου Βορείου Αμερικής Ελπιδοφόρου και του Ομίλου Κυριακίδη (Μάρμαρα και Γρανίτες). Οι υποτροφίες είναι ανοικτές γιά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε τμήματα μηχανολόγων μηχανικών, μηχανικών μεταλλείων και σε συναφή ακαδημαϊκά αντικείμενα που έχουν σχέση μΕ την επιστήμη των δεδομένων (data science) με εφαρμογή σε βαριές εγκαταστάσεις και μηχανήματα. Προτίμηση θα δοθεί σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Download (PDF, 311KB)