Συμπλήρωση Αίτησης Πρακτικής Άσκησης Ι

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν τον Ιούλιο του 2022 την Πρακτική Άσκηση Ι, ότι στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Ι http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=50 στα “ΈΝΤΥΠΑ” έχει αναρτηθεί το αρχείο «αίτηση πρακτικής». Όσοι επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή αποζημίωσης πρέπει να εκτυπώσουν το έντυπο, να συμπληρώσουν τα ζητούμενα στοιχεία, να το υπογράψουν και να το αποστείλουν με e-mail στην κα Χρύσα Κυρίτση (kiritsi@central.ntua.gr). Στο πάνω μέρος της αίτησης πρέπει να αναγράφεται «Πρακτική Ι Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών».

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε την κα Κυρίτση στο 210 7721090.

Η διαδικασία αυτή πρέπει ολοκληρωθεί πριν από την αναχώρηση των φοιτητών.

Επ. Καθ. Αντώνης Πέππας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο