ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Το Εργαστήριο Γεωλογίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών (ΣΜΜΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) σας προσκαλεί σε διάλεξη στο αντικείμενο της γεωλογικής τηλεπισκόπησης/γεωφυσικής διασκόπησης με τίτλο:

«Muography instrumentation: imaging the interior of geological structures with cosmic rays»

με ομιλητή τον Dr. Dezso Varga (Institute for Particle and Nuclear Physics, High-Energy Physics Department, Wigner Research Center for Physics, Budapest, Hungary)

Η διάλεξη θα  πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 στις 14:30 στη ΣΜΜΜ στo Αμφιθέατρο 02 (παλιό Ηλεκτρολόγων), ΕΜΠ.

Η διάλεξη θα αναμεταδίδεται και διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου:

https://centralntua.webex.com/webappng/sites/centralntua/meeting/info/4bf833515a6f4b7193bd1645f82284f2

Πληροφορίες: Επ. Καθηγητής Κ. Αθανασάς (constathanassas@metal.ntua.gr)

Abstract and Bio: Muography is an emerging field, a highly interdisciplinary collaboration between high energy physics instrumentation and geosciences. Cosmic muons, generated in the upper atmosphere from cosmic particles, can penetrate up to kilometers of rock, therefore offer a unique possibility to study the internal structure of large objects. Notable examples are volcanoes all over the world, mines, caves, pyramids, CO2 storage reservoirs, and other man-made large objects. Dezso Varga is a particle physicist at the Wigner Research Centre for Physics, Budapest, with experience at fundamental science instrumentation. His research group develops various muography instruments both for underground and on-surface applications. The presentation will showcase the worldwide efforts, as well as the key aspects of muography methodology.