ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Από τη Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 30-05-2022) επελέγησαν οι κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:

  1.  Αλευράς Χρήστος
  2.  Ζορμπάς Σεραφείμ
  3.  Μιχαλάκης Ιωάννης
  4.  Ναλμπάντ-Σαρικάκη Δάφνη
  5.  Παπαϊωάννου Ευάγγελος
  6.  Ραυτογιάννη Αδαμαντία
  7.  Χρυσάφη Αικατερίνη-Αλεξάνδρα
  8.  Ψαρράκη Δέσποινα

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 24-06-2022 την Αίτηση Εγγραφής (θα τη βρείτε εδώ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@metal.ntua.gr