ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Οι εξετάσεις των μαθημάτων της επι πτυχίω εξεταστικής «Τεχνική Γεωλογία – Γεωκίνδυνοι» του 7ου εξαμήνου και «Βελτίωση γεωτεχνικής συμπεριφοράς γεωλογικών σχηματισμών» του 9ου εξαμήνου αναβάλλονται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα και θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 

  • “Βελτίωση Γεωτεχνικής συμπεριφοράς γεωλογικών σχηματισμών”    Παρασκευή 08/07/2022 ώρα 12.00 αίθουσα 204

 

  • “Τεχνική Γεωλογία – Γεωκίνδυνοι”     Δευτέρα 11/07/2022 ώρα 12.00 αίθουσα 102