ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Ενημερώνουμε τους τελειόφοιτους της Σχολής ότι μέχρι 30/07/2022 θα πρέπει να μας αποστείλουν με e-mail τα ακόλουθα:

 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση κατάθεσης της Δ.Ε. στην κεντρική βιβλιοθήκη (μέσω dspace), οδηγίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.  https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/
 • Βεβαίωση ότι δεν οφείλετε κανένα βιβλίο επίσης από την κεντρική βιβλιοθήκη (αφού στείλετε e-mail στο libloan@central.ntua.gr)
 • Συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση που ακολουθεί με τα σταθερά σας στοιχεία
 • Συμπληρωμένη την αίτηση για πιστοποιητικά (στο σημείο που έχει πιστοποιητικά Διπλωματούχων σημειώνετε αν θέλετε με κατεύθυνση ή χωρίς)
 • Έγχρωμη φωτογραφία (σε μέγεθος ταυτότητας, την καταθέτετε στη Γραμματεία της Σχολής)
 • Πάσο (ή δήλωση απώλειας σε αστυνομικό τμήμα)
 • Download (PDF, 171KB)

 • Download (PDF, 190KB)

 • Download (PDF, 171KB)

 • Download (PDF, 190KB)